Lỗi e2 máy lọc không khí Sharp

Lỗi e2 máy lọc không khí Sharp là lỗi thường gặp. Khi máy hiển thị mã lỗi này có nghĩa máy đang gặp vấn đề liên quan đến bộ lọc tạo ẩm.

Cách khắc phục khá đơn giản. Bạn chỉ cần kiểm tra lại bộ lọc tạo ẩm, khay chứa và hộp chứa bộ lọc. Nguyên nhân có thể là do chúng chưa đặt đúng vị trí.

Đọc tiếp bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn về lỗi e2 máy lọc không khí Sharp. Đồng thời có thể biết được những lỗi thường gặp khác nhằm khắc phục kịp thời.

Giảm giá!
3.690.000VNĐ
Giảm giá!
3.190.000VNĐ
Giảm giá!
2.950.000VNĐ
Giảm giá!
5.950.000VNĐ
Giảm giá!
12.650.000VNĐ
Giảm giá!
14.850.000VNĐ
Giảm giá!
+
Xem nhanh
4.750.000VNĐ
Giảm giá!
8.550.000VNĐ
Giảm giá!
+
Xem nhanh
2.150.000VNĐ
Giảm giá!
3.750.000VNĐ
Giảm giá!
9.350.000VNĐ
Giảm giá!
5.450.000VNĐ
Giảm giá!
19.250.000VNĐ
Giảm giá!
4.950.000VNĐ
Giảm giá!
3.850.000VNĐ
Giảm giá!
4.850.000VNĐ